Dự án được cấp thêm ngân quỹ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác trong đó có nguy cơ cúm H7N9 xuất hiện gần đây.

Nguồn tài trợ mới này sẽ giúp Cục Thú y và Cục Chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam xây dựng và áp dụng các chính sách và quy định nhằm cải thiện công tác phòng chống cúm gia cầm và các dịch bệnh khác ở động vật trên khắp cả nước.

Nguồn tài trợ mới của USAID sẽ hỗ trợ Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, các trung tâm chẩn đoán thú y vùng và các phòng thí nghiệm có liên quan tiếp tục giám sát vi-rút thông qua thu thập và phân tích các mẫu gia cầm từ hơn 250 chợ gia cầm sống và cải thiện an toàn sinh học trong chăn nuôi và chế biến gia cầm.

Các hoạt động của dự án cũng sẽ giúp cải thiện các mạng lưới thú y nói chung thông qua hỗ trợ dành cho kỹ nhân viên phòng thí nghiệm, tăng cường chất lượng giám sát và chẩn đoán và giám sát vắc-xin và các loại vi-rút đang tiến triển khác để cung cấp thông tin cho các ứng phó của chính phủ Việt Nam

PV