Nhóm cao nhất dành cho các đối tượng công tác tại trạm y tế các xã khó khăn có chế độ phụ cấp khu vực 0,4 và 0,5; Trung tâm Y tế, Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình các huyện Sơn Tây, Tây Trà, Lý Sơn; Phòng Giám định pháp y (Bệnh viện đa khoa tỉnh); Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh với đãi ngộ 2 lần lương cơ sở/tháng.

Nhóm thấp nhất sẽ được hưởng 0,7 lần mức lương cơ sở/tháng đối với những người công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị công lập khác thuộc tỉnh v.v…

V.H.