Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết: Hơn 3.000 cuốn lịch bloc này là món quà mang ý nghĩa tinh thần của Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo của đất nước với mong muốn các anh giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Phương Minh Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng thay mặt các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo cảm ơn tấm lòng, tình cảm và những món quà Tết ý nghĩa của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như của ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam. Đại tá Phương Minh Quang khẳng định, các cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại hải đảo, biên cương của Tổ quốc sẽ luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, vượt mọi gian khó, giữ chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Mỹ Bình