Trong đó, chú ý người nước ngoài vào Việt Nam để kinh doanh, hành nghề y dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh; làm việc trong lĩnh vực giáo dục, thực hiện nuôi trồng và thu mua thủy hải sản tại khu vực biên giới và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức nắm nhu cầu sử dụng người nước ngoài của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn; rà soát và hoàn thiện chương trình phối hợp về việc quản lý người nước ngoài làm việc tại các DN, tổ chức ở địa phương. Xác định rõ quy trình quản lý người nước ngoài và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm. Tất cả kết quả gửi về Cục Việc làm - Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 30/9

T.Uyên