Trong đó tập trung: tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tiêu chí "Văn hóa giao thông" theo hướng dẫn của Bộ; tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học nhận thức được sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau môtô, xe gắn máy, xe đạp máy.

Rà soát, chấn chỉnh tình trạng vi phạm Luật Giao thông của học sinh, sinh viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường

PV