Đó là một trong những nội dung của Văn bản 1964/CP-NN do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành sau khi bệnh cúm gia cầm trong 20 ngày đầu tháng 12/2004 đã tái phát ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và có nguy cơ lây lan ra diện rộng.

 

Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các địa phương quyết định việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; phân công bộ phận thường trực ngoài giờ, trong các ngày lễ, Tết; sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách địa phương phục vụ cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người sản xuất khi có gia cầm bị tiêu hủy.

 

Cũng theo công văn này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại, Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh có biên giới kiểm tra, kiểm  soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào nước ta

Huyền Thanh