Tang vật của vụ việc
Cụ thể, đối với loại đàn piano hiệu YAMAHA, doanh nghiệp khai báo nhập khẩu 8 bộ, nhưng hàng thực tế nhập khẩu gồm 98 bộ, với nhiều model khác so với khai báo Hải quan. Đàn piano điện tử loại đứng, 1 bộ gồm 1 đàn và 1 ghế, đã qua sử dụng hiệu CASIO, model PL 40RV, số lượng 15 bộ, trị giá trên 30 triệu đồng.

Kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện có 10 bộ (1 đàn và 1 ghế) đàn piano điện tử loại đứng, nhưng không có model nào đúng với model doanh nghiệp khai báo trên tờ khai hải quan. Đàn piano điện tử loại đứng, đã qua sử dụng hiệu KAWAI , model ES 1S, doanh nghiệp khai báo nhập khẩu 7 bộ, thực tế kiểm tra gồm 21 bộ, nhưng cũng khác toàn bộ model. Ngoài ra, Hải quan còn phát hiện doanh nghiệp này không khai báo hải quan 34 bộ đàn piano các loại.

Hiện, Hải quan đang kiểm tra làm rõ 3 container khác chứa hàng nhập khẩu của doanh nghiệp này.

H.Thu-N.Minh