Trước đó vào ngày 18-11-2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 4492/QĐ-UBND phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản nhà nước đầu tư tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng gồm: Trạm kiểm lâm Trộ Mợng thuộc Hạt kiểm lâm Phong Nha và Sông Chày-Hang Tối, Suối Nước Moọc. 

Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình, nhiều nhà đầu tư cũng như dư luận tại địa phương, và một số ngành liên quan cho rằng: phương án bán đấu giá tài sản nhà nước nói trên theo quyết định của UBND tỉnh có nhiều điểm không hợp lý, làm khó nhà đầu tư cũng như có thể gây thiệt hại đối với nhà nước.

Sông Chày-Hang Tối, điểm du lịch nổi tiếng ở Phong Nha Kẻ Bàng đang tạm dừng đem ra đấu giá.

Cụ thể: Trước khi tiến hành đấu giá, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và các đơn vị liên quan đã định giá tài sản đem ra đấu giá là 63,1 tỷ đồng gồm: tại điểm du lịch Suối Nước Moọc có 26 hạng mục, được định giá là 12,59 tỷ đồng; Sông Chày-Hang Tối có 30 hạng mục được định giá 9,5 tỷ đồng; ngoài định giá tài sản hữu hình các hạng mục, tỉnh còn định giá phần tài sản vô hình là quyền khai thác du lịch được định giá 39,9 tỷ đồng…

Điều đáng nói, bên cạnh việc các nhà đầu tư đấu giá tài sản hữu hình và vô hình nói trên, khi trúng thầu nhà đầu tư còn phải thương lượng (trả tiền) với các nhà đầu tư trước đó có tài sản ở các điểm du lịch nổi tiếng nói trên. 

Theo nhiều nhà đầu tư nộp hồ sơ đấu giá thì đây là bài đánh đố: Bởi tỉnh đứng ra đấu giá nhưng lại không định giá tài sản các nhà đầu tư liên quan đến các điểm du lịch này trước đó, thì sau khi trúng thầu ai biết bao nhiêu để trả? Tài sản đầu tư ở các khu du lịch nổi tiếng này trước đó do ai sở hữu, đầu tư bao nhiêu…? Nếu nhà đầu tư trước đó đưa ra giá không đúng, không phù hợp, hoặc không chịu thương lượng thì giải quyết thế nào?...

S.Lam-T.Sơn