Phần lớn những con Tê tê này đã được SVW cứu hộ từ các vụ bắt giữ, vận chuyển trái phép tại các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Thanh Hóa và Hải Dương. Sau khi đưa về Trung tâm, những con Tê tê đều được theo dõi, chăm sóc và phục hồi cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh. 

Trước ngày tái thả, toàn bộ 54 con Tê tê còn được kiểm tra sức khỏe lần cuối để đảm bảo đủ điều kiện trở về với tự nhiên. Số Tê tê trên cũng được gắn chíp nhận dạng để phục vụ cho công tác nghiên cứu sau này.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc của SVW: “Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Kiểm lâm và Cảnh sát môi trường, chúng tôi đã và đang tiếp nhận, cứu hộ được nhiều Tê tê hơn. Sau khi tái thả, chúng tôi sẽ phối kết hợp cùng với lực lượng Kiểm lâm và các tổ chức bảo tồn khác tăng cường công tác bảo vệ môi trường sống, hạn chế tối đa nguy cơ bị bắt trở lại đối với những con Tê tê này”.

K.H.