Hiện trường vụ tai nạn được xác định tại khu vực ống khói của nhà máy. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tốp công nhân kỹ thuật đều là người Trung Quốc đang sử dụng cắt kim loại bất ngờ bình khí axetilen phát nổ. Các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

D.H.