Các tuyến đường trên địa bàn quận 9 được đặt theo tên các nhạc sỹ, nhà văn, nhà thơ và nghệ sỹ đã từng có nhiều đóng góp với lĩnh vực âm nhạc như các nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Diệp Minh Tuyền; lĩnh vực thi ca tên đường gồm các nhà thơ Huy Cận, Xuân Quỳnh và nhà văn Nguyễn Đình Thi; lĩnh vực sân khấu kịch cải lương tên gồm các nghệ sỹ Út Trà Ôn, Thanh Nga.

Trên địa bàn quận 12, các tuyến đường được TP Hồ Chí Minh đặt tên theo tên các bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Khiêm, Lê Thị Nho, Hà Thị Khéo, Trương Thị Ngào, Huỳnh Thị Hai…

Đ.Thắng