Methadone đã được sử dụng ở nhiều nước trong việc điều trị nghiện ma túy. Trong ảnh: một người nghiện ma túy đang uống methadone để chống lại cơn ghiền dưới sự giám sát của nhân viên y tế (Ảnh:www.exchangesupplies.org)
Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 72/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại cuộc họp  đánh giá về việc thực hiện các biện pháp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV và nghiên cứu ứng dụng một số thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng triển khai thực hiện thí điểm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế (methadone) và quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện biện pháp này; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng giao cho Bộ Y tế có trách nhiệm đẩy mạnh việc chỉ đạo nghiên cứu các thuốc và phương pháp hỗ trợ cai nghiện ma túy.

Đối với một số thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, cho phép sản xuất và sử dụng, phải khẩn trương hướng dẫn thực hiện theo quy định; xem xét kỹ các loại thuốc đã cho phép sản xuất và sử dụng (như Cedemex, Bông sen...).

Nếu loại thuốc đủ điều kiện phải công bố công khai và có hướng dẫn cụ thể cho phép lưu hành rộng rãi hỗ trợ cho công tác cai nghiện tại các trung tâm và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Để ngăn chặn tốt sự lây lan, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế đánh giá và thống kê số liệu người nghiện ma túy ngoài xã hội và trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và số lượng người tại các trung tâm cai nghiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/5/2007.

Theo con số thống kê số người bị nhiễm HIV năm 2006 là 280.000 người, gấp hơn 2 lần số người bị nhiễm năm 2000 là 122.000 người

Ngọc Huyền