Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo các vị lão thành cách mạng, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tại thành phố.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của cha anh, đặc biệt là nhân dân Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược.

Theo đó, cách đây 65 năm, chỉ ít ngày sau Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập giữa quảng trường Ba Đình, Hà Nội, theo lệnh của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã đồng loạt nổi dậy, tổng bãi công, bãi khóa, bãi thị, tản cư, triệt phá các đường tiếp tế và chặn đánh địch, không cho chúng ra khỏi thành phố, tạo điều kiện cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể sơ tán về nông thôn và các tỉnh lân cận, đồng thời mở đầu cho cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ, góp phần tạo thời gian, điều kiện để Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng chuẩn bị và thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài trên cả nước…

Các đại biểu cũng khẳng định: Sau gần 2/3 thế kỷ, nhiều bài học kinh nghiệm lớn được rút ra trong ngày Nam Bộ kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị và sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, TP HCM nói riêng

X.Th. - N.Hà