Quỹ hoàn lương ra đời nhằm mục đích tạo điều kiện cho những người được đặc xá, mãn hạn tù trở về nhanh chóng tái hòa nhập với đời sống cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, ổn định tâm lý và có điều kiện tập trung tham gia lao động, sản xuất để tạo thu nhập cho bản thân, gia đình; đồng thời đóng góp công sức, trí tuệ để cùng chung sức xây dựng đất nước.

Đây là quỹ xã hội từ thiện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hoạt động. Quỹ hoàn lương tự trang trải chi phí cho hoạt động xã hội, từ thiện và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình...

Một số đại biểu trong buổi ra mắt Quỹ hoàn lương.

Hội đồng quản lý Quỹ hoàn lương TP HCM cũng đã đề ra phương hướng hoạt động từ năm 2010 đến 2015 với những mục tiêu cụ thể. Gắn với các trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề quận - huyện đào tạo nghề phù hợp cho những người mãn hạn tù trở về (đến nay đã có 11 đơn vị có kế hoạch liên kết đào tạo).

Khởi động mô hình cho vay vốn theo chương trình "Tín dụng vi mô" dành cho người được đặc xá, mãn hạn tù được vay vốn phát triển nghề nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, hoàn vốn và khi khá giả giúp đỡ lại những người khác. Phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) và các trại giam phía Nam triển khai tư vấn hướng nghiệp cho phạm nhân đang thi hành án phạt tù…

Công Trường