Đối tượng dự tuyển là học sinh lớp 5 của các trường tiểu học thuộc thành phố Hà Nội, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đạt yêu cầu về xét tuyển. Học sinh dự tuyển phải có từ 4 năm trở lên ở cấp tiểu học xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; có tổng điểm hai môn Tiếng Việt và Toán cuối học kỳ hai lớp 5 đạt từ 19,0 điểm trở lên.

Những học sinh chưa đủ điều kiện trên nếu có thành tích, hoặc năng khiếu đặc biệt sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét cho dự kiểm tra. 200 chỉ tiêu này sẽ tổ chức thành 5 lớp, mỗi lớp gồm 40 học sinh. Như mọi năm có khoảng 2.000 học sinh tham dự thi tuyển vào trường

Tuấn Dũng