Cụ thể, tòa đã giải quyết 352 vụ án hình sự (chỉ còn lại 2 vụ), 1.583 vụ án dân sự (còn 416 vụ), 300 vụ hôn nhân gia đình (còn lại 63 vụ); 566 vụ án kinh doanh thương mại; 38 vụ án lao động (còn lại 2 vụ) và 28 vụ án hành chính quá hạn.

Theo một lãnh đạo tòa, hầu hết các vụ án quá hạn đều có lý do khách quan từ phía các đương sự hoặc cơ quan bổ trợ tư pháp... Số còn lại, qua kiểm tra là do lỗi chủ quan của thẩm phán như: thẩm phán chưa thật sự tích cực, chủ động trong việc giải quyết án, ngán ngại án khó, cầu toàn trong quá trình giải quyết án vì sợ án bị hủy, sửa sẽ ảnh hưởng đến việc tái nhiệm...

Đối với trường hợp này, nếu phát hiện, lãnh đạo tòa đều có yêu cầu thẩm phán kiểm điểm và đề ra kế hoạch giải quyết dứt điểm

A. Huy