Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ được thành lập từ năm 1993 và từng nằm trong quyền quản lý của tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, từ năm 2005 này, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ trực tiếp quản lý trường. Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ trong những năm gần đây thường xuyên có khoảng trên dưới 180 sư sãi người Khmer đang tu tại các chùa trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long về theo học các chương trình chữ Pali, chữ Khmer và bổ túc văn hóa cấp 2 và cấp 3

P.V.