Theo khảo sát của bộ này, năm 2009 có khoảng 7,2% số người được cai nghiện tại các trung tâm chữa bệnh-giáo dục-lao động xã hội đã từng sử dụng ma túy tổng hợp hay chất kích thích dạng Amphetamine (ATS) như hàng “đá”, “thuốc lắc”, hay “hồng phiến”, tới năm 2013 tỷ lệ này vọt lên 25,7%. Hầu hết số học viên sử dụng ATS có vấn đề về sức khỏe tâm thần, không ít trường hợp này đã phạm tội giết người do bị hoang tưởng.

Số liệu từ Bộ Công an cũng cho hay, tính đến cuối tháng 5/2014, cả nước có 182.799 người nghiện ma túy

T.Uyên