Trước đó, sáng 7/6, tại núi Vức, thuộc địa bàn xã Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa đã xảy ra vụ TNLĐ, khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Thời điểm đó, khi những công nhân đang kéo dây hơi để chuẩn bị khai thác thì núi đá sạt lở, ập xuống khu vực các nạn nhân đang làm việc...

Khu vực núi đá khai thác này thuộc mỏ đá của Công ty TNHH MTV Sông Mã, giao cho chi nhánh số 5 của công ty khai thác. Quá trình triển khai lại được chi nhánh ký hợp đồng khai thác với nhiều chủ lò. Những chủ lò lại thuê công nhân thời vụ khai thác

P.A.