Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT, do công trình xây dựng cầu vượt kết cấu thép lắp ghép lần đầu được triển khai tại Việt Nam nên nhiều hạng mục chưa có trong định mức dự toán xây dựng công trình.

Khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, Sở GTVT đã vận dụng một số định mức có tính chất tương tự để duyệt giá trị cho mộåt số hạng mục công việc bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế cũng như biện pháp tổ chức thi công.

Để phục vụ cho công tác thanh, quyết toán, liên ngành Sở Xây dựng, GTVT, Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội đã lập, xây dựng các định mức mới cho một số hạng mục công việc.

“Các định mức này hiện nay đã được UBND TP phê duyệt, cho phép áp dụng phù hợp với thực tế thi công tại hiện trường. Sở GTVT sẽ nghiệm thu, quyết toán theo đúng kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng nên không thể coi đó là sai phạm và thất thoát được" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã (nút Daewoo) – một trong những địa chỉ được nêu có sai phạm trong kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng.

Đối với kết luận về việc “bóc tách khối lượng còn thiếu chính xác khi lập, thẩm định và phê duyệt dự toán”, ông Tuấn lý giải nguyên nhân khách quan do công trình phải triển khai gấp rút, vừa thiết kế vừa thi công nên “không tránh khỏi thiếu sót”.

Mặt khác, theo ông Tuấn, các công trình này đều được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, BQL dự án, tư vấn giám sát đã nghiệm thu theo đúng khối lượng thực tế. Khi quyết toán công trình sẽ xử lý tất cả các tồn tại ở khâu dự toán mà Thanh tra Bộ đã chỉ ra nên “chưa gây thất thoát”.

Trước đó, thanh tra Bộ Xây dựng đã đồng ý với kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng với một số dự án đầu tư xây dựng của Sở GTVT Hà Nội…

Theo kết luận này, các công trình trên có những sai sót như: lập dự toán một số công tác thi công chưa căn cứ vào thành phần, nội dung, tính chất công việc thi công và biện pháp thi công được duyệt để vận dụng định mức cho phù hợp.

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận, do tính sai tăng khối lượng, áp sai đơn giá, định mức và một số nguyên nhân khác, dẫn đến làm tăng giá gói thầu tại các dự án thanh tra lên trên 11,04 tỷ đồng.

Chi Linh