Sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng hiến máu nhân đạo.

Đã có  hơn 750 đoàn viên sinh viên của trường sôi nổi tham gia và hiến được 503 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu do sinh viên của trường hiến được trong năm 2010 lên 998 đơn vị máu.

Trước đó, vào sáng 10/10, đông đảo sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã hiến được 429 đơn vị máu

Hoài Thu