Mặc dù mở rộng đối tượng thi lấy bằng nhưng cũng sẽ có nhiều biện pháp siết chặt hơn. Bộ câu hỏi dùng để sát hạch cấp bằng lái tăng từ 150 câu như trước đây lên 365 câu hỏi. Bộ câu hỏi này sẽ gồm có 145 câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ, 25 câu về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe, 95 câu giải các thế sa hình...

Nếu như trước đây, GPLX hạng A1 và A2 được đào tạo tại các sân sát hạch thì từ ngày 1/3, bắt buộc phải sát hạch ở các trung tâm sát hạch đủ điều kiện, như lắp đủ camera trong phòng chờ và phòng lý thuyết, có màn hình công khai quá trình giám sát và kết quả.

Đặc biệt, trước kia, xe môtô dùng trong sát hạch là xe 175cm3 trở lên thì nay bắt buộc các trung tâm sát hạch phải có ít nhất 2 xe phân khối lớn, dung tích xi lanh từ 250cm3 trở lên

T. Huyền