Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2014, toàn ngành đã xuất bản được 28.322 ấn phẩm với 368,923 triệu bản. Nội dung và chất lượng xuất bản phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu đọc của nhiều tầng lớp nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp 2013 đến với mọi người dân và chủ quyền biên giới, hải đảo quốc gia…

Tuy nhiên, bên cạnh những xuất bản phẩm có nội dung tốt thì vẫn còn nhiều xuất bản phẩm vi phạm về nội dung như sai về câu chữ, kiến thức cơ bản, lỗi chính tả; sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử; nội dung dung tục, phản cảm, phi giáo dục; nhận định, đánh giá về hiện thực xã hội phiến diện, chủ quan...

Đặc biệt, trong năm 2014, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành trong hoạt động xuất bản với 15 cuộc thanh tra các NXB, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm; 8 cuộc kiểm tra việc thực hiện xuất bản lịch bloc 2015.

Nhiều xuất bản phẩm vi phạm về nội dung. (Ảnh minh họa).

Cục cũng đã ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đơn vị. Cũng trong năm, Cục Xuất bản, In va âPhát hành đã xử lý 358 xuất bản phẩm vi phạm của các NXB (trong đó, xử lý 129 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung) với số tiền xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: Năm 2014, nhiều cơ quan chủ quản NXB đã làm tốt vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động NXB, bám sát và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước... Tuy nhiên, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu, sang năm 2015, các cơ quan chủ quản cần xem xét có nên để NXB của mình tiếp tục tồn tại hay không?

Nếu không ổn thì có thể tính tới phương án giải thể hoặc sáp nhập NXB với NXB khác có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Khi giải thể, sáp nhập, cần có lộ trình, giải pháp phù hợp để không ảnh hưởng tới hoạt động của NXB, đời sống tâm tư của những người đang làm việc ở NXB.

Bên cạnh đó, các cơ quan chủ quản phải xác định NXB là bộ phận không thể tách rời của cơ quan, tổ chức mình, để định hướng phát triển, đầu tư phù hợp; chủ động kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các NXB; chấn chỉnh, kiện toàn, bổ sung điều kiện còn thiếu để cấp đổi giấy phép cho NXB...

Huyền Thanh