Hồ Hòa Bình, nơi cung cấp 60% sản lượng điện cho miền Bắc sẽ được bổ sung nước do lũ tiểu mãn nhưng do lũ nhỏ nên lượng nước rất hạn chế. Bão lũ tại các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ chỉ tương đương với năm 2005, nhưng do khu vực này địa hình hẹp, dốc nên tác hại của lũ cũng lớn hơn các khu vực khác.

Ước tính, trong năm 2005, lũ lụt đã cướp đi 399 sinh mạng, gây thiệt hại vật chất 5.800 tỷ đồng

Y.N.