Hôm qua, tại Hà Nội, đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Giáo dục - Đào tạo đã cùng nhau họp bàn một số giải pháp nhằm khắc phục hậu quả sau khi Trung tâm đào tạo quản lý cao cấp SITC đổ vỡ và tăng cường, xiết chặt quy trình quản lý các cơ sở giáo dục có 100% vốn nước ngoài.

Cuộc họp đã thống nhất một số vấn đề cần triển khai ngay trong thời gian tới. Đó là, Bộ GD - ĐT và Bộ LĐTB&XH sẽ nghiên cứu định hướng dạy nghề cho các cơ sở giáo dục nước ngoài sao cho phù hợp với trình độ, nhu cầu sử dụng và quá trình hội nhập của học viên Việt Nam, đồng thời nghiên cứu về chương trình, học phí… để đào tạo liên thông tại các cơ sở giáo dục nước ngoài, mở rộng đào tạo từ xa qua mạng Internet.

Tại cuộc họp, đại diện hai Bộ thống nhất sẽ đánh giá lại toàn bộ về mô hình trường đào tạo quốc tế từ cấp mầm non đến cấp phổ thông, nếu không tốt sẽ dừng mô hình này, nếu đạt được những hiệu quả tích cực sẽ duy trì và mở rộng quy mô. Hiện nay, nguồn tiền ra, vào từ các cơ sở giáo dục 100% vốn nước ngoài, chúng ta chưa kiểm soát được, do đó, cuộc họp thống nhất giao Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu tạo một hành lang pháp lý, đảm bảo cơ chế an toàn cho đầu tư nước ngoài trong giáo dục. Những nội dung này sẽ được báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ

Thu Phương