Chỉ thị cũng nêu rõ, các chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban quản lý dự án cần khẩn trương rà soát lại công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT trong suốt quá trình thực hiện dự án; không châm chước với bất kỳ sai sót nào.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu người đứng đầu, lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ GTVT phải nâng cao trách nhiệm đối với công tác ATGT, ATLĐ, VSMT.

Nếu các công tác nêu trên không đảm bảo theo yêu cầu, phải kiên quyết xử lý ngay, tuyệt đối không được vì lý do tiến độ mà làm ảnh hưởng đến ATGT, ATLĐ và VSMT. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, ban QLDA phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật

Đặng Nhật