Tại buổi ra mắt, bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội cho biết, trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật http://pbgdpl.hanoi.gov.vn  sẽ cung cấp nội dung chủ yếu của các văn bản pháp luật mới ban hành; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; cung cấp thông tin về hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành.

Đặc biệt, trang thông tin cũng có chuyên mục Giải đáp pháp luật tập trung vào những vấn đề người dân và xã hội quan tâm. Trang thông tin điện tử http://pbgdpl.hanoi.gov.vn đã chính thức được lãnh đạo UBND TP Hà Nội bấm nút hoạt động kể từ sáng 27/12.

N.Hương