Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình Quốc hội trong ngày 25/10. Trong tờ trình này, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét tiếp tục miễn, giảm thuế đất nông nghiệp trên diện rộng đến năm 2020.

Trong tuần làm việc này, chỉ có 2 phiên họp không dành để làm luật, đó là 2 phiên họp tại tổ sáng và chiều 28/10 để các đại biểu Quốc hội góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

B.T.