74 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành (Cam Lộ, Quảng Trị).

Các liệt sĩ là con em chủ yếu của các tỉnh, thành phía Bắc, thuộc biên chế của Tiểu đoàn 7, 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A, Quân đoàn 3, hy sinh vào ngày 27/1/1968.

Ông Lê Vũ Bằng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết đã đề nghị Sư đoàn 320 cung cấp danh sách các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh trên để vinh danh tên tuổi, quê quán của các anh vào bia mộ tập thể, đồng thời giải quyết chế độ thăm viếng cho thân nhân các liệt sĩ"

Thanh Bình