Trong đó, 11 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 109 nhà bị tốc mái 50%. Ngoài ra, hàng loạt cây xanh, cây công nghiệp ngắn ngày cũng đã bị mưa đá và lốc xoáy làm gãy đổ, hư hại nặng.

Một ngôi nhà bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn.

Thanh Bình