Ngoài ra, chỉ đạo các ban, ngành thực hiện tốt công tác đỡ đầu cho các xã miền núi như thôn La Lay, xã A Ngo (Đắkrông), xã Pa Tầng (Hướng Hóa)... xây dựng hơn 30 nhà tình nghĩa; tặng hàng chục máy tuốt lúa phục vụ sản xuất nông nghiệp; tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh, hộ nghèo... trị giá hàng tỷ đồng

T.B.