Sau khi nhận được đơn thư tố giác những việc làm sai phạm của lãnh đạo Ban Quản lý dự án di dân tái định cư công trình thủy lợi - thủy điện tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ sự việc trên.

Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có Thông báo kết luận số 213/TB-TU về kết quả kiểm tra tại Ban Quản lý dự án di dân tái định cư trên.

Tại kết luận này, ông Thái Vĩnh Liệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: Công trình thủy lợi - thuỷ điện Quảng Trị được Chính phủ giao cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư và giao cho tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân.

Để làm tốt nhiệm vụ này, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập Ban Quản lý dự án di dân, tái định cư công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) phối hợp với huyện Hướng Hóa thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác di dân tái định cư.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án đã để xảy ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong việc kiểm kê, đền bù di dân.

UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trang Dung - Giám đốc và ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đối với Dương Đình Lương.

UBND tỉnh đã bổ nhiệm thêm 1 Phó Giám đốc, 1 kế toán và chấn chỉnh lại công tác.

Mặc dù Ban Quản lý dự án đã khắc phục một số sai sót mà UBND tỉnh và UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã kết luận, nhưng tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, các hạng mục vẫn không đồng bộ và có một số sai sót

Nguyễn Phương