Nguyên nhân, do nhận được nhiều phản ánh, việc khai thác và bán gỗ rừng này không đảm bảo các qui định của pháp luật. Rừng phòng hộ đầu nguồn A Ngo có 20 héc-ta được giao cho người dân chăm sóc và bảo vệ từ năm 2006. Từ tháng 12/2013 đến giữa tháng 2/2014, người dân dưới sự cho phép của chính quyền địa phương đã tiến hành khai thác gỗ ở rừng trên để làm nhà ở.

Tuy nhiên, khối lượng khai thác đã vượt quá cao so với mức qui định. Ngoài ra, việc khai thác gỗ này do doanh nghiệp thực hiện và đã mua lại của người dân…

Thanh Bình