Để đưa số trẻ lang thang kiếm sống trở về gia đình, tỉnh Quảng Trị đã chi 14 triệu đồng hỗ trợ 58 em trở về sinh sống với gia đình; 12 em có nguyện vọng học văn hóa đã được hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập.

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Quảng Trị đang xem xét hồ sơ của 13 em có nguyện vọng được học nghề để phối hợp với cơ quan chức năng bố trí nghề học thích hợp cho các em

Hải Châu