Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh đã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và đoàn viên thanh niên tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng lối sống lành mạnh, trong sáng, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động cán bộ, nhân dân và nhất là thế hệ trẻ thực hiện cam kết phòng, chống HIV/AIDS, không tiêm chích ma túy, không quan hệ tình dục bừa bãi, thực hiện nếp sống chung thủy 1 vợ, 1 chồng.

Sau lễ phát động, hơn 500 đoàn viên thanh niên của tỉnh đã tổ chức diễu hành trên các đường phố với khẩu hiệu: Tuổi trẻ Quảng Ngãi hãy hành động chống lại đại dịch HIV/AIDS vì sự tồn tại và phát triển của giống nòi, vì sức khỏe và tương lai của chính mình, hãy "Giữ vững cam kết: Quyết tâm ngăn chặn AIDS"

V.Nam