Nội dung huấn luyện bao gồm: thao diễn lái ca nô, bơi bộ, ném phao, cấp cứu và sơ cứu người chết đuối trên sông.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới, cơ quan Quân sự huyện cũng chuẩn bị xăng dầu, dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết trong quá trình cứu nạn - cứu hộ

Đông Hải