UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định xuất chi khoản kinh phí gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ người chăn nuôi có trâu, bò, dê bị chết do ảnh hưởng các đợt rét từ ngày 1/2/2008 đến ngày 10/3/2008 thuộc các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa, Minh Long, Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây và Lý Sơn

T.V