Điển hình là Công ty Nông lâm sản xuất khẩu Prao Quảng Nam (xin gọi tắt là Công ty Prao). Năm 2005, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện Công ty này có những sai phạm như: chi phí thanh toán chứng từ không hợp pháp, lập chứng từ khống để thanh toán chi phí vận chuyển gỗ, xác nhận giảm nợ phải thu không có cơ sở v.v… với tổng số tiền 511.945.000đ.

Ngày 17/11/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 4205/QĐ-UBND về việc xử lý sau thanh tra đối với Công ty Prao, yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Giám đốc Công ty Prao kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và tiến hành xử lý công tác tổ chức, cán bộ.

Thế nhưng cho đến nay, mọi sự vẫn chưa hề động tĩnh. Hay như việc thanh tra dự án hệ thống cấp nước thô Vĩnh Điện - Hội An và dự án phục hồi, mở rộng Nhà máy nước Hội An, từ đầu tháng 5/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm Thường trực UBND thị xã Hội An (nhiệm kỳ 1991-2004), với tư cách là chủ đầu tư song thiếu kiểm tra, giám sát; không chỉ đạo kịp thời các Ban quản lý dự án đã để xảy ra nhiều sai phạm, gây lãng phí vốn Nhà nước 707.148.516đ.

Tuy vậy, việc thu hồi số tiền sai phạm cho tới thời điểm này, Công ty Xây dựng công nghiệp và dân dụng Đà Nẵng, Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Waseenco (Đà Nẵng) vẫn còn nợ đọng 306.479.830đ. Tương tự, Thanh tra tỉnh Quảng Nam thanh tra dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cụm xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, phát hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công đã bắt tay nhau nghiệm thu và thanh toán nhiều hạng mục công trình không đúng thực tế.

Để xử lý, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Tiên Phước tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với những cán bộ sai phạm; đặc biệt cách chức Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Tiên Phước đối với ông Trần Đình Dương, đồng thời thu hồi số tiền sai phạm 371.773.000đ. Nhưng đã gần 5 năm trôi qua, song một trong các đơn vị tham gia thi công dự án là Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng, chi nhánh tại Quảng Nam, vẫn chây ỳ "chiếm giữ" 254.942.000đ và hiện nay chi nhánh này đã giải thể...

Theo báo cáo sơ bộ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, hiện có 8 doanh nghiệp, cá nhân còn nợ đọng dây dưa số tiền sai phạm qua thanh tra trên 1,467 tỷ đồng. Đề nghị Thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển hồ sơ, tài liệu những vụ sai phạm, chây ỳ chiếm đoạt tiền Nhà nước cho Công an để điều tra, xử lý theo pháp luật...

Long Vân