Chị Truyền, cán bộ dân số xã Tam Giang cho biết: "Để một cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai, không sinh con thứ ba ngoài sự hưởng ứng của người vợ phải được sự đồng thuận của người chồng. Nhưng vận động mấy ông chồng là khó bởi mấy ông lênh đênh ngoài biển vô bờ coi như xả xú bắp", chị Truyền nói.

Theo chị Truyền, đạt kết quả như hiện nay là nhờ phương châm "mưa dầm thấm lâu" với cách thức "đi từng ngõ gõ từng nhà". Cùng việc không sinh con thứ ba, nhiều cặp vợ chồng còn giãn thời gian từ 4 đến 5 năm giữa hai lần sinh để có điều kiện chăm sóc.

Theo ông Lương Văn Danh - Chủ tịch xã Tam Giang cho biết, xã luôn xác định công tác dân số là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Nguyễn Khôi