Theo đó, mỗi nghiệp đoàn nghề cá được lắp đặt 2 máy ICOM, mỗi máy trị giá 28 triệu đồng để phục vụ thông tin liên lạc giữa địa phương, nghiệp đoàn nghề cá và các tàu cá hành nghề trên biển.

Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và đơn vị cung cấp thiết bị cũng đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 2 hệ thống thiết bị trạm bờ tại 2 nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành. Mỗi trạm thiết bị nói trên trị giá 128 triệu đồng. Sau thời gian đi vào hoạt động, cả hai thiết bị trạm bờ này đều hoạt động có hiệu quả, kịp thời thông báo về tình hình thời tiết diễn biến trên biển để các tàu khai thác hải sản trên biển chủ động phòng tránh thiên tai

H.K.