Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 700 tù chính trị Côn Đảo. Trong kháng chiến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, có hàng vạn chiến sĩ Cộng sản kiên trung bất khuất của cả nước bị đày ra Côn Đảo.

Riêng tỉnh Quảng Nam, có 1.400 đồng chí bị kẻ thù bắt đày ải ra Côn Đảo và hàng trăm đồng chí là con em đất Quảng đã hy sinh, nằm lại nghĩa trang Keo, hàng Dương

Hoài Thương