Thông tin này được nêu ra tại cuộc họp báo ngày 15-8-2019, tại TP Đồng Hới, Quảng Bình, do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) 7 tháng đầu năm 2019 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH.

 Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông BHXH Việt Nam; ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình chủ trì họp báo. 

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Tăng trưởng đột phá về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Nêu những kết quả nổi bật trong 7 tháng đầu năm 2019, ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết, BHXH tự nguyện đã có tăng trưởng đột phá về đối tượng tham gia BHXH. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phát triển được 3.809 người, gấp 1,64 lần so với tổng số đối tượng phát triển được trong cả năm 2018, qua đó đã sớm vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019. Tính đến hết tháng 7/2019 có 11.398 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Theo ông Phạm Thanh Tùng, để đạt được kết quả nêu trên chính là kết quả của việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là tập trung đẩy mạnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp. Trong 7 tháng đầu năm, qua tổ chức 106 hội nghị đã vận động được 3.764 người tham gia BHXH tự nguyện, bình quân cứ 1 hội nghị vận động được 35,5 người tham gia…đại diện BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết.

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình thông tin về công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình hiện có 788.048 người tham gia BHYT (bao gồm đối tượng thân nhân quân đội tham gia BHYT), đạt 93,9% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao và đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 88,01% ( tỷ lệ bao phủ BHYT  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 88,3%). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 56.312 người, giảm 642 người so với tháng 12/2018, đạt 93,7% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Bình, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp, toàn diện, chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia, thu, giảm nợ đọng, chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ cho đến thanh tra kiểm tra.

Trong 7 tháng đầu năm thu BHXH là  988.766 triệu đồng, đạt 54,7% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, vượt 1,42% so với tiến độ thu đến hết tháng 7/2019 theo quy định của BHXH Việt Nam. Tổng số nợ đến hết tháng 7/2019 (sau khi trừ khoanh nợ Vinashin) là 197.826 triệu đồng, chiếm 10,95% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 0,85% so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình tuyên truyền , vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

Về một số doanh nghiệp nợ đọng trong thời gian dài, BHXH cho biết đã làm việc với doanh nghiệp, có mời các đơn vị liên quan tham gia, trong đó có Công an tỉnh Quảng Bình. Nếu các doanh nghiệp nợ đọng vẫn tiếp tục chây ỳ, BHXH sẽ xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, BHXH tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng theo đúng quy định, cụ thể: Cấp sổ BHXH 8.798 sổ, cấp tờ rời sổ BHXH 141.681 tờ rời, cấp thẻ BHYT 143.154 thẻ.

Tỉnh Quảng Bình hiện có 100% người tham gia BHXH được bàn giao sổ BHXH và 100% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được cấp mã số BHXH duy nhất để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Hoàn thành 100% việc rà soát, cập nhật thông tin xác minh của đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo đúng tiến độ của của BHXH Việt Nam giao…

Hiếu Quỳnh