Trước đó, vào tháng 4/2013, UBND huyện Bố Trạch đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-CT thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo UBND huyện, chuyên viên phòng Giáo dục, Tư pháp, Nội vụ huyện Bố Trạch kiểm tra việc sử dụng văn bằng của các giáo viên đang dạy học trên địa bàn huyện và phát hiện 29 giáo viên sử dụng bằng cấp giả đang công tác tại 18 trường mầm non trên địa bàn.

Số văn bằng các giáo viên mầm non này giả mạo chủ yếu là bằng hệ Trung cấp hoặc Cao đẳng của Trường Đại học sư phạm. Trong số giáo viên sử dụng bằng cấp giả mạo có người đã công tác gần 30 năm trong ngành giáo dục còn lại chủ yếu mới công tác 3 - 5 năm

S.Lam