Hình thái lây nhiễm qua đường tình dục chiếm đến 72,92%, lấy nhiễm qua đường máu 22,08%, mẹ truyền sang con chiếm 3,33% và lây nhiễm không rõ nguyên nhân chỉ chiếm 1,67%. Tỷ lệ nam giới nhiễm HIV cao gần gấp đôi nữ giới ở Quảng Bình, và người nhiễm HIV chủ yếu ở độ tuổi từ 20 đến 49 tuổi (chiếm 93,99%).

Để hạn chế, ngăn ngừa và tạo điều kiện cho người có HIV hòa nhập cộng đồng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Quảng Bình đang điều trị miễn phí cho tất cả đối tượng có HIV/AIDS

Sông Lam