Theo quy định mới, UBND phường, thị trấn nhận đơn, bố trí sắp xếp việc bán hàng ăn uống vào nơi thích hợp cho phép bán hàng ăn uống theo những điều kiện cụ thể do Sở Thương mại quy định.

Quy định mới cũng cho phép một số nơi các hàng ăn, uống được phép sử dụng vỉa hè bán hàng trong giờ quy định (sáng từ 5h00 đến 8h00, tối từ 19h đến 24h).

Cũng theo quy định mới, người thi hành công vụ mà lợi dụng quyền hạn nhũng nhiễu dưới mọi hình thức, dung túng, hợp thức cho những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý từ cảnh cáo tới buộc thôi việc.

Đối với cơ quan, thủ trưởng phải công khai nhận lỗi về trách nhiệm cá nhân trong quản lý cơ quan

V.B.