Cùng với sự ra quân tấn công, trấn áp, lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể quần chúng phường Nam Thanh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tích cực vào cuộc, nhân dân tin tưởng, phấn khởi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các cụm liên kết an ninh giữa các phố - bản, cụm liên gia an ninh trong từng xóm làng được hình thành, tập hợp những người trẻ khỏe, các CCB nhiệt huyết tham gia công tác bảo vệ trị an địa bàn.

Các tổ dân cư trên địa bàn có nhiều cuộc họp chuyên đề về an ninh trật tự, tổ chức bỏ phiếu và đặt hòm thư tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Nam Thanh cũng là địa phương làm tốt công tác cai nghiện, phân công từng cấp ủy, chi bộ, tổ chức đoàn thể, đảng viên, hội viên tham gia "đỡ đầu", cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Do có giải pháp phù hợp, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, dứt điểm, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, nên tình hình ANTT trên địa bàn phường Nam Thanh từng bước ổn định. 4 tụ điểm phức tạp về ma túy - hình sự bị triệt phá, gần 100 tụ điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy bị bóc gỡ.

Từ năm 2006 đến nay, số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn phường giảm gần 50%, phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm trung bình mỗi năm 10%

Hoa Oanh Vũ