Trạm Thú y huyện Sông Hinh đang tiến hành các biện pháp khoanh vùng, tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng trại và điều trị cho số bò mắc bệnh.

Ngoài ra, huyện Sông Hinh cũng đã thành lập trạm gác ở buôn Chao, xã Eabá và tại thôn Kinh Tế 2, xã Eatrol, kiên quyết ngăn chặn những trường hợp mua bán, vận chuyển gia súc và phân chuồng vào khu vực đang xảy ra dịch bệnh

Phan Lương