Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài THVN; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN; đồng chí Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã tới dự.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký kết tuyên truyền với BHXHVN.

Theo bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXHVN, sau 3 năm thực hiện chương trình, thỏa thuận phối hợp với BHXHVN, 4 cơ quan truyền thông quốc gia đã có những đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, hai chính sách xã hội quan trọng giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, đến với nhân dân trên phạm vi cả nước.

Đại diện BHXHVN và lãnh đạo 4 cơ quan truyền thông quốc gia tại lễ ký kết.

Chương trình phối hợp tuyên truyền trong giai đoạn 2015-2020 sẽ tập trung vào những nội dung mới của Luật BHXH sửa đổi và Luật BHYT mới…

Hàng năm căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi đơn vị, BHXHVN xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết thỏa thuận tuyên truyền với từng đơn vị.

T.Uyên