Theo kế hoạch, các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ những biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, băng và ổ nhóm hoạt động trên tuyến... đặc biệt là phát hiện, xử lý số đối tượng là "cò mồi" tại những bến xe, điểm dừng đỗ đón trả khách

Đặng Nhật