Theo đó, Cục Quản lý thị trường sẽ chủ trì đề xuất chương trình, thống nhất kế hoạch phối hợp và tổ chức thực hiện.

Trong trường hợp đột xuất hoặc có tình hình diễn biến phức tạp về buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, mặt hàng, ngành hàng trên địa bàn quản lý... thì Cục Quản lý thị trường chủ động trao đổi với Tổng cục Hải quan tổ chức phối hợp kiểm tra và xử lý.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường phải kiểm tra, đôn đốc Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh triển khai xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động với Cục Hải quan các tỉnh.

Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Quản lý thị trường thống nhất chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể hàng năm....

TTX